Veilig werken

Veilig werken

In Nederland gebeuren elk jaar zo’n 150.000 ongelukken met letsel en vinden zo’n 75 mensen de dood op hun werk. Logisch dat veilig werken hoog op de agenda staat van alle bedrijven. Maar hoe zorgen we er nu voor dat werknemers inderdaad veilig kunnen werken en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid? Bedrijven hebben de plicht een veilige werkplek en veiligheidsmiddelen aan te bieden. Daarnaast zijn er vele instructies en procedures waar werknemers zich aan dienen te houden. Ondanks al deze voorzorgen blijven ongelukken plaatsvinden. Hoe zit het met het gedrag en de overtuigingen van werknemers en hoe leren we van ongelukken? Dit zijn de vragen waar Equitans, in samenwerking met Kessels & Smit, zich mee bezig houdt.

Hoe krijg je de gedragskant van veilig werken inzichtelijk en bespreekbaar? Onze basis is dat iedereen met de beste intenties naar zijn werk gaat en zijn vakmanschap inzet om activiteiten goed uit te voeren. Toch blijkt dat bij het uitvoeren van het werk allerlei overtuigingen en aannames een rol spelen die een grote invloed hebben op de uitkomst en vaak de basis vormen voor ongelukken. Onze aanpak is gebaseerd op het in gesprek gaan met de werknemers. Geen workshop met slides of vertellen dat men veilig moet werken maar het samen onderzoeken hoe gedrag ontstaat in werk situaties. Door het analyseren van film material en het reflecteren op eigen werk situaties ontstaat inzicht in de eigen aannames en overtuigingen. Dit is de eerste stap om de gedragskant van veilig werken inzichtelijk en bespreekbaar te maken.

Lees bijgaand artikel over het programma dat wij hebben uitgevoerd voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij voor zo’n 280 leidinggevenden.

Hoe leren we van ongelukken?
Ongelukken zijn leer momenten. De vraag is echter wat leren we van de ongelukken die plaatsvinden. Literatuur en onze ervaring laten zien dat er met name geleerd wordt op het gebied van techniek en procedures. Het leren op het niveau van gedrag vindt niet of nauwelijks plaats. Samen met Kessels & Smit heeft Equitans een aanpak ontwikkeld met behulp van video interviews om de gedragsaspecten die aan het ongeluk hebben bijgedragen inzichtelijk te maken. Het video material samen met oefeningen vormt een uniek leerpakket waardoor een extra dimensie is toegevoegd aan de voorbereidende werkzaamheden voor activiteiten en een verhoogd inzicht in eigen werkwijzes is bereikt.

Lees bijgaand artikel over het programma dat wij hebben uitgevoerd voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij en wat eveneens gedeeld is met SoDM en NOGEPA.

High Reliability Organisations
De High Reliability Organisation (HRO) concepten zijn o.a. ontwikkeld door Weick en Sutcliffe en zijn beschreven in hun boek “Managing the unexpected’. Deze concepten zijn door ons in onze aanpak verwerkt en recentelijk op de 1e Europese HRO conferentie gedeeld met tal van specialisten uit verschillende industrie segmenten.

K&S On Air

Luister naar een interview met Jurry op K&S On Air: Interview op K&S On Air