Om het veiligheidsbewustzijn te vergroten, heeft Equitans, o.a. samen met Kessels & Smit een programma van workshops, diverse tools en hulpmiddelen ontwikkeld. Zo helpt Equitans bij het implementeren van het start werk overleg op de bouwplaats en helpt Equitans aannemers met het leren van ongevallen met een specifieke focus op de gedrags- en leiderschapsaspecten die hebben geleid tot het ongeval. Het identificeren van ‘safety critical activities’, om in de beginfase van een project de basis voor een veilige uitvoering te leggen is een belangrijk hulpmiddel om focus te krijgen op waar het echt om gaat. Lees op de volgende pagina’s meer over het aanbod.

Bewust Leidinggeven aan Veiligheid workshop

Intervisie

Leren van (bijna-) ongevallen

Melden van (bijna-) ongevallen

Start Werk Overleg

Toolbox

Verantwoord Opdrachtgeverschap