Het Bewust Leidinggeven aan Veiligheid (BLV) veiligheidsleiderschapsprogramma, dat oorspronkelijk door Kessel’s & Smit en Equitans voor Shell (Shell UK Exploration & Production en NAM) in 2008 werd ontwikkeld, is in 2012 geïntroduceerd bij VolkerWessels. Sinds 2016 is dit programma aangepast specifiek voor de aannemers in het Groningse aardbevingsgebied. Het BLV-programma helpt deelnemers inzicht te krijgen in hun denken over en kijken naar veiligheid. Daarbij worden overtuigingen inzichtelijk gemaakt en hoe deze bijdragen aan het vormen van een veiligheidscultuur. Aan de hand van diverse modellen (zoals de Hearts & Minds veiligheidscultuurladder) en films uit de praktijk wordt gereflecteerd op hoe ongevallen onstaan en de rol van leidinggevenden.

Een speciale BLV is ontwikkeld voor werkvoorbereiders en calculators. In dit programma ligt de focus op het leggen van de fundatie voor een veilige uitvoering. Het effect van keuzes die worden gemaakt in de planning, de contracten die worden afgesloten met onderaannemers en toeleveranciers worden via een simulatiespel inzichtelijk gemaakt.

Het BLV-programma wordt ook aangeboden ‘in company’. Voor bedrijven, die met hun eigen directie, leidinggevenden en uitvoerend personeel stappen willen maken op het gebied van veiligheid, wordt een bedrijfsspecifiek programma ontwikkeld. Voorafgaand hieraan wordt via gesprekken met directie en via veldbezoeken een beeld verkregen van de bedrijfscultuur op het gebied van veiligheid. Voorbeelden hiervan zijn de opdrachten uitgevoerd voor Vopak en DSM.

Het BLV-programma bestaat in het algemeen uit een ochtend- en een middagdeel met na zes weken een terugkomochtend.

Lees de flyer voor meer details over het BLV-programma in de bouw of het artikel Safety and Mindset over de BLV-workshops die destijds bij Shell Uk Exploration & Production en NAM zijn ontwikkeld.