Het Start Werk Overleg (SWO) is een aanpak waarbij elke ochtend voor de aanvang van de werkzaamheden de leidinggevende (supervisor, uitvoerder, etc.) samen met degenen die het werk gaan uitvoeren het werk bespreekt. Dit is geen sessie waarbij de leidinggevende kort en bondig iedereen vertelt wat hij of zij moet gaan doen. Het is een gesprek over het werk, de risico’s en welke maatregelen kunnen worden genomen om de risico’s te verkleinen. Risico’s voor de werknemers maar ook de risico’s voor anderen. Belangrijk bij het implementeren van het SWO is de stijl van het gesprek.

In bijgaande SWO flyer, ontwikkelt voor de Stichting Vlink, wordt het SWO nader uitgelegd.

Geïnteresseerd? Neem contact op met Equitans.