De ‘toolbox’ is oorspronkelijk een gesprek rondom de ‘gereedschapskist’ vlak voordat er begonnen wordt met de werkzaamheden. Deze vorm van de ‘toolbox’ is vervangen door de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA).

De moderne toolbox is verworden tot een bijeenkomst waarbij informatie wordt gedeeld over een bepaald veiligheidsonderwerp. Vaak betreft het een presentatie gericht op het verhogen van de kennis van de medwerkers over een bepaald onderwerp. Omdat toolboxbijeenkomsten onderdeel zijn van de VCA-certificering, zijn er een minimaal aantal dat per jaar dient te worden uitgevoerd en worden presentielijsten bijgehouden.

Equitans geeft een andere invulling aan de toolbox bijeenkomst. Ons principe is dat een toolbox vooral dient om met elkaar is gesprek te gaan over veiligheid. Het is geen éénrichtingsverkeer, waarbij alleen wordt geluisterd. De handen gaan uit de zakken en aan het werk!  Zo heeft Equitans samen met Kessels & Smit een toolbox ontwikkeld met de volgende onderdelen:

  • het afsprakenspel
  • het dilemmaspel
  • het grote risicospel
  • het SWO-spel

In aanloop op een toolbox komen wij langs om een indruk te krijgen van de veiligheidscultuur om vooral om de inhoud van de toolbox te koppelen aan de praktijk uit het eigen bedrijf.

Geïnteresseerd? Als u ook een toolbox bijeenkomst wilt organiseren neem contact op met Equitans.