De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht met betrekking tot de samenstelling en de inhoud van de website van Equitans BV, www.equitans.nl, is het mogelijk dat de beschikbaar gestelde informatie niet volledig en/of niet juist is. Iedere aansprakelijkheid voor enigerlei directe- en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die kan voortvloeien uit het gebruik van de website www.equitans.nl, of die daarmee verband houdt, dan wel verband houdt met een tijdelijke en/of blijvende onmogelijkheid om de website van Equitans BV te kunnen raadplegen is uitgesloten. Equitans BV sluit tevens iedere aansprakelijk uit voor directe en/of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via en/of door de website van Equitans BV is verkregen.

Alle publicaties op de website www.equitans.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is de bezoeker/gebruiker van de website van Equitans BV niet toegestaan publicaties/of andere opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van Equitans BV. U mag informatie op de website www.equitans.nl wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. Equitans BV behoudt zich haar recht voor de inhoud van haar website te wijzigen en/of aan te passen. De website van Equitans BV kan tevens links bevatten naar andere websites. Wanneer Equitans BV links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden adviezen, producten en/of diensten door Equitans BV worden aanbevolen. Equitans BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites.