Wanneer is nu eigenlijk de aandacht voor veiligheid ontstaan? En wat waren de beweegredenen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Lees hier een beknopte sociale geschiedenis van Nederland in de 19e eeuw met een speciale focus op veiligheid.