Hoeveel arbeidsongevallen vinden er jaarlijks plaats in Nederland? Wat zijn de maatschappelijke kosten van deze arbeidsongevallen?

In ‘Veiligheid in kille cijfers geef ik een overzicht van de ongevalscijfers over de laatse 10 jaar in Nederland. Ook wordt er stilgestaan bij de cijfers die de ILO rapporteert.

De getallen zijn voor mij aanleiding om een aantal onderzoeksvragen te formuleren.