Onder Leidende Principes staat vanuit welke principes Equitans naar veiligheid kijkt. Wij putten inspiratie uit diverse artikelen en boeken uit verschillende vakgebieden alsmede uit films en documentaires. Daarbij vinden wij het ook belangrijk dat wij onze aanpak en onze interventies methodologisch kunnen verantwoorden. Via onderstaande links krijgt u een overzicht van de artikelen, boeken, films en documentaires die er volgens ons toe doen.

In reflecties sta ik stil bij de meer filosofische aspecten van veiligheid zoals verantwoordelijkheid en verantwoord opdrachtgeverschap.

Artikelen

Boeken

Films en documentaires

Reflecties