Wat is Equitans BV?

Na 26 jaar voor Shell International gewerkt te hebben, heb ik, Jurry Swart, in 2010 de stap genomen om Equitans op te richten en mij in te zetten voor het verhogen van het veiligheidsbewustzijn van allerlei organisaties. De focus ligt hierbij op het systemisch kijken naar organisaties en de gedrags-, leiderschaps- en cultuuraspecten. Mijn achtergrond ligt in de chemische technologie en ik heb daarbij mijn masters in Advanced Change Methodologies behaald (SiOO, 2008).

Sinds 2010 werkt Equitans nauw samen met Kessels & Smit; The Learning Company uit Utrecht.

Equitans is lid van het Hannah Arendt Center for Politics and Humanities.

Hoe kijkt Equitans naar het onderwerp veiligheid? Lees hier wat de leidende principes zijn waarmee Equitans het vraagstuk benadert.

Lees hier over mijn achtergrond, ervaring en interesses.

Waar komt de naam Equitans vandaan?

Equitans is een term uit de biologie en beschrijft een bepaalde knopvorm: de wijze waarop de bladeren van de knop in elkaar gevouwen zijn. In het geval van de equitans knopvorm passen de bladeren als tegenover liggende letters U in elkaar. Voor mij is de equitans knopvorm een mooi beeld, dat past waar ik mij mee bezig houd. De knop staat voor het ‘in de knop’ zitten, het aanwezig zijn van mogelijkheden die tot bloei kunnen komen. De knopvorm van de in elkaar vallende U’s staat ook voor mijn interesse in Theory U van Otto Scharmer als verandermethodologie. U ziet die ook terug in de vorm van het Equitans logo.

Aanpak

De winst die nog te boeken is, ligt volgens Equitans vooral op het vlak van veiligheidscultuur, gedrag en veiligheidsleiderschap. In de afgelopen jaren heeft Equitans in samenwerking met Kessels & Smit een aanpak ontwikkeld die deze aspecten centraal stelt.

Hoe verstevig je een cultuur waarin veiligheid niet alleen in woorden maar ook in daden centraal staat? En wat kun je doen om de mensen die de daadwerkelijke risico’s lopen te betrekken in het verkleinen daarvan? Hoe breng je leidinggevenden en uitvoerenden op een constructieve manier met elkaar in gesprek hierover? En hoe zorg je ervoor dat er daadwerkelijk geleerd wordt van (bijna-) ongevallen? Wat houdt moreel verantwoord opdrachtgeverschap in? Dit zijn nu precies de vragen die voor Equitans er toe doen en waar we in workshops en begeleidingstrajecten mee aan de slag gaan