De opdrachten die Equitans krijgt hebben als doel het voorkomen van ongevallen en het verhogen van het veiligheidsbewustzijn van de organisatie en betrokken partijen. Wat zijn hierbij de leidende principes? Hoe kijkt Equitans tegen het veiligheidsvraagstuk aan?

De volgende leidende principes worden gebruikt om organisaties te helpen om keuzes te maken met betrekking tot veilig werken. Elk principe is geïllustreerd met een voorbeeld uit de praktijk. Deze voorbeelden laten zien hoe de principes ‘vertaald’ worden naar gedrag dat bijdraagt aan het vormen van een cultuur waarin veilig werken centraal staat. Deze pagina’s zijn in continue in ontwikkeling. Waar gesproken wordt over ‘wij’ en ‘ons’ wordt bedoeld Equitans en Partners.

De voor Equitans leidende principes zijn: