De inleiding van de Arbeidsomstandighedenwet geeft aan waar de Arbowet over gaat: ‘maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van de werknemers’.

De basis voor ons handelen is dat wij ons aan de (Arbo-) wet houden. Dit is een plicht en elke opdrachtgever, opdrachtnemer, werkgever en elke werknemer in Nederland heeft zich dan ook aan de Arbowet te houden.

Vaak horen wij de onderstaande opmerkingen over de Arbowet. Omdat voor Equitans een leidend principe is dat we ons aan de Arbowet houden, geef ik mijn reactie hierop.

1. “Als we ons aan de Arbowet moeten houden kunnen we wel gelijk stoppen met werken”

De Arbowet is ervoor bedoeld om werknemers tegen onacceptabele risico’s te beschermen en werkgevers hun verantwoording te laten dragen om werksituaties te creëren waarin er geen blootstelling is aan onacceptabele risico’s . De Arbowet en de daarbij behorende besluiten zijn gebaseerd op jaren van industriële ontwikkeling en leren van de daarbij voorgekomen ongevallen. De Arbowet is er niet om werkgevers en werknemers te ‘pesten’ en het werk ‘moeilijk’ te maken. De Arbowet is er juist om te zorgen dat elke werknemer, elke dag weer, gezond van zijn werk naar huis toe gaat. Als het werk niet kan worden uitgevoerd binnen de wettelijke kaders dan is stoppen inderdaad de juiste keuze. Hoe vroeger dit in het proces wordt geïdentificeerd hoe beter. Dit is dan vaak de ‘trigger’ om het werk op een andere manier te organiseren of om innovatieve maatregelen te onderzoeken waarbij een veiligere uitvoering wel mogelijk is.

2. “Ik wil mij wel aan de Arbowet houden maar anderen doen dat ook niet”

De Arbowet is leidend voor elke opdrachtgever, opdrachtnemer, werkgever en elke werknemer. Als er partijen of personen zijn die zich niet aan de Arbowet houden werken zij illegaal en dat is hun keuze waar alleen zij verantwoordelijk voor zijn. Het feit dat anderen zich niet aan de Arbowet houden is niet jouw probleem. Jij hebt de plicht en verantwoordelijkheid om je wel aan de Arbowet te houden: dat is jouw keuze.

3. ” Dus als ik mij aan de Arbowet hou, werk ik veilig?”

Nee! De Arbowet zorgt er voor dat opdrachtgevers, opdrachtnemers, werkgevers en werknemers er voor gezorgd hebben dat er geen blootstelling is aan onacceptabele risico’s zoals die zich bijvoorbeeld voordoen bij het werken op hoogte of in besloten ruimtes zoals kelders en vaten. Naleving van de Arbowet of andere regels is niet hetzelfde als ‘veiligheid’. Het is zelfs gevaarlijk om te denken dat als men zich aan de Arbowet houdt er geen ongevallen kunnen gebeuren.

De Arbowet is een ‘minimum standaard’, een ondergrens van wat wij als samenleving acceptabel vinden. Het kan zijn dat bedrijven ervoor kiezen om voor bepaalde risico’s (die voor hen onacceptabel zijn) afspraken te maken of maatregelen te treffen die verder gaan dan wat wettelijk verreist is. Lees hierover bij het principe willen versus moeten en het maken van keuzes.

Terug naar het overzicht van leidende principes