Overtuigingen sturen gedrag. Wij gebruiken de situatie-aanname-gedrag cirkel vaak om duidelijk te maken hoe en waarom mensen handelen zoals ze handelen. Ook vanuit de psychologie (de Rationeel Emotieve Therapie van Albert Ellis) weten we hoe overtuigingen gedrag sturen. Het is dus interessant om te onderzoeken welke overtuigingen medewerkers in een organisatie hebben en hoe deze gevormd zijn. Wat zijn de ‘unwritten rules of the game?’, zoals Peter Scott-Morgan dit zo mooi heeft beschreven in zijn gelijknamige boek.

Er zijn meerdere overtuigingen: sommigen zijn helpend, anderen werken belemmerend om veilig te werken. Om onze kijk op veiligheid te verduidelijken hebben we een aantal helpende overtuigingen geformuleerd die helpen om veilig te kunnen werken. Deze hebben vaak ook een belemmerende tegenhanger die we nog vaak horen. Wat hoort u vaak in uw organisatie?

Belemmerende overtuiging Helpende overtuiging
Pech bestaat Pech bestaat niet
Ongevallen gebeuren nou eenmaal Ongevallen zijn te voorkomen
Veiligheid kost geld Veiligheid levert geld op
Procedures zijn ter controle van de vakman Procedures zijn ter ondersteuning van de vakman
Geen ongevallen of meldingen? Perfect! Geen (bijna-) ongevallen of meldingen? Zorgelijk
We zoeken naar een schuldige Wat kunnen we hiervan leren?