Veiligheid gaat niet over regels, maar over afspraken.

Regels zijn voor kleine kinderen. Met volwassenen maak je afspraken. Afspraken tussen volwassenen, waar je elkaar op kan aanspreken en waar consequenties aan vast zitten. De kwaliteit van afspraken in de bouw is over het algemeen slecht. We gaan uit elkaar met totaal verschillende beelden of volledige onduidelijkheid van wat we nu eigenlijk gaan doen. Daarnaast wordt er vaak niks gedaan als afspraken niet nagekomen worden. Daarmee verwatert de ‘afspraak’ heel snel. Consequenties verbinden aan afspraken niet nakomen hoort erbij. Afspraken zijn geen intenties.

Goede afspraken maken is een vaardigheid die aan de basis ligt van het sturen op gedrag en het daarbij vormen van een cultuur waar veiligheid er toe doet.

Voorbeeld

Regels worden vaak opgelegd zonder dat er een uitleg bij wordt gegeven waarom de regels er überhaupt zijn. Een mooi voorbeeld was de implementatie van de 9-veiligheidsregels van het Centrum Veilig Wonen (CVW, opgeheven per 31 december 2019) in het Groningse aardbevingsgebied.

Zie hier een typische dialoog tussen een directeur/projectleider en zijn mannen in een werkoverleg.

“Jongens we hebben de klus gekregen om die woning te gaan verstevigen. De klus moet eind maart klaar zijn dus we moeten aan de bak. O ja, het CVW zegt dat veiligheid belangrijk is en ze hebben een aantal regels opgesteld die we moeten volgen. Kijk er maar eens naar. Ok dat is dan afgesproken”.

Terug naar het overzicht van leidende principes