Veiligheid en leren gaan voor Vlink hand in hand en komt in al ons veiligheidswerk terug. Wij kijken naar leren op verschillende momenten en niveaus.

Leren als er niets mis gaat

Het is verrassend om eens onbevangen te kijken naar werkzaamheden en te zien wat men er allemaal voor moet doen om het werk af te krijgen en wat er allemaal gebeurt (bijna-ongevallen?) waar je eigenlijk niets van afwist. Het meeste werk wordt namelijk zonder ongevallen uitgevoerd (of ze worden niet gemeld) maar dat houdt niet in dat het dus veilig gebeurt. De meeste leidinggevenden zeggen: ‘niet mee bemoeien, zolang het goed gaat, gaat het goed’. Een weinig verantwoordelijke houding waarbij we van de alledaagse praktijk niets leren en er niets wordt verbeterd, laat staan dat we van de gelegenheid gebruik maken om het werk veiliger te maken. Vlink is er een groot voorstander van om regelmatig werkplekken te bezoeken en het gesprek aan te gaan met medewerkers waar zij nu allemaal tegen aanlopen bij de uitvoering van hun werk. Voor elke directeur, werkvoorbereider, calculator, opdrachtgever, etc., een mooie kans om ‘te leren’ wat er in de praktijk gebeurt en tegelijktijd in gesprek te gaan over waar jij voor staat als het over veiligheid gaat. Let wel: werkplek bezoeken zijn totaal anders dan normatieve werkplekinspecties die vooral veiligheidskundigen graag uitvoeren.

Leren van (bijna-) ongevallen

Het klinkt gek en wordt zeker bij ernstige ongevallen niet zo ervaren: ‘een (bijna-) ongeval is een cadeautje wat je een inkijk geeft in hoe het syteem werkt‘. En omdat er over het algemeen weinig ongevallen zijn is het dus een uniek moment om van te leren. Voor Vlink is het zelfs een morele plicht om te willen leren na een ongeval. Na een iSZW meldingspichtig ongeval zien we vaak een focus op de juridische aspecten. Mogelijk is er een overtreding geweest van de Arbowet en wordt er een strafrechtelijk onderzoek in gang gezet. Vaak volgt er dan een juridisch proces dat jaren kan duren. Toch neemt dit niet de verantwoordelijkheid en mogelijkheid weg om te leren. Wie de schuldige is, is een juridische vraag. Hoe het zover heeft kunnen komen is een vraag die elk bedrijf zich kan en behoort te stellen. En hier liggen de mogelijkheden om te leren en maatregelen te treffen om hetzelfde ongeval in de toekomst te voorkomen.

Ook zijn de meeste (bijna-) ongevallen die voorkomen niet Inspectie SZW medlingsplichtig en kunnen de bevindingen van een onderzoek zonder beperkingen gebruikt worden om van te leren. Het is wel belangrijk om te kijken op welk niveau met wil leren.

Leren op verschillende niveaus

Voor Vlink zijn er drie niveaus waarop men kan leren en het ene niveau sluit het andere niet uit. Zie de Veiligheidsdriehoek

Terug naar het overzicht van leidende principes