Op de onderstaande pagina’s (continue in ontwikkeling) deel ik mijn observaties en vragen rondom het thema veiligheid. Ze zijn gebaseerd op wat ik zie in de samenleving m.b.t. veiligheid en wat ik zoal tegenkom in boeken, publicaties, kranten en artikelen.

Veiligheid in kille cijfers

Het ontstaan van aandacht voor veiligheid

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Morele aspecten en hebzucht